top of page

Installation

TEXTILE LABORATORY

מַעְבָּד

עדי בוחנתאת פעולת האריגה כביטוי וכתיעוד של זהות.היא מתייחסת אל הטקסטיל כאל מצע ארס פואטי, הנושא מסרים שקשורים בו עצמו.

היא אוספת מידע מקהלים שונים בנוגע להרגלי לבוש ולאופנה, ומתרגמת אותו באמצעים אנאלוגיים ודיגיטליים כסימנים על בד. המרת מידע לפאטרן הופכת את המידע לחומר גלם הניתן לעיצוב. באופן זה הבד הופך למסמן ולמסומן גם יחד.

הטקסטיל המתעד הוא חומר משתנה המושפע משיתוף הקהל. המדידה והתיעוד משמשים בו הן כתהליך של יצירה, הן כאמצעי של מיפוי והן כתוצר מעובד. כחומר לימוד הוא מאפשר לחוקרת ולקהל להתבונן באופן דינמי ורפלקטיבי ברישום של תרבות. בשונה מטבלת מעבדה או דף עבודה, הטקסטיל קושר בין החוקרת, המשתתפים, הנתונים והרקע, והופך אותם לממצא אחד.

Credits

Photographer - Tomer Zmora

bottom of page